Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i

5704

Utbildningsinnehåll • Vårdgivare Region Örebro län

specialistkompetens är uppnådd enligt målbeskrivning intygar Verksamhetschef detta till socialstyrelsen. Är verksamhetschefen ej specialist i allmänmedicin delegerar hen uppgiften till behörig specialist i den egna verksamheten. Giltighet Genom undertecknande av denna kravspecifikation och efter godkännande och undertecknande (AT) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE 2019 Åtagande Allmäntjänstgöringen (AT) skall utformas efter Socialstyrelsens föreskrifter och gällande målbeskrivning. Den skall bestå av utbildning samt läkararbete under professionellt ansvar, omfatta sex månaders handledd tjänstgöring på familjeläkarmottagning och skall ligga sist Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin, fem års utbildning på heltid enligt målbeskrivning. Grundplacering på vårdcentralen med sidoutbildning på närliggande sjukhus. Läs mer om ST-utbildning i allmänmedicin på Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Utbildning och erfarenhet Du har svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan).

  1. Union fackförbund
  2. Infektionsmottagningen linkoping

ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivning- 2008:17 ens krav upprättas och fastställs i samråd med handledaren och ST- Sammanfattning målbeskrivning. för specialistkompetens i allmänmedicin. Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på. vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska Allmänmedicin, Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) Målbeskrivning och övergripande utbildningsplan utarbetade av SFAM 1996 Allmänmedicin, red Hunskår, Hovelius, studentlitteratur 2007 ny målbeskrivning för ST i allmänmedicin.

Utbildningsinnehåll • Vårdgivare Region Örebro län

I Socialstyrelsens målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Alla ST-läkare, oavsett specialitet, som är legitimerade efter 30 juni 2006 (eller vid

Målbeskrivning allmänmedicin

- lathund till att bli färdig specialist i allmänmedicin - Region

SFBUPs rekommendationer för Barn och Ungdomspsykiatrins C-mål: Rekommendationer SOSFS 2015 (red  läkare och professor i allmänmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Vid den första träffen enades vi om en målbeskrivning för bokcirkeln i form av  Denna utbildningsbok är skapad för att ge en praktisk struktur enligt SoS målbeskrivning för. ST-utbildning i urologi. Målbeskrivningen och denna  Målbeskrivning för specialistkompetens i Allmänmedicin med SFAMs rekommendationer För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14.

Målbeskrivning allmänmedicin

Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna Feb 2018 2 Målbeskrivning delmål 19 forts Anvisningar för allmänmedicin AllmänMedicin nr 2 2013 (s 50-51) Nya målbeskrivningen (delmål a5) målbeskrivning för ST Handledarsamtalen ska ske med regelbundenhet och vara schemalagd. Verksamhetschefen har ansvar för att handledning sker och at t adekvat tid avsätts för detta Bedömningen ska ske med på förhand kända metoder.
Översättning svenska grekiska

Närhälsan med din handledare och studierektor för att tillgodose alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST. Detta uppfyller delmål 19 inom målbeskrivningen för ST (”Att ha genomgång från CEFEAM (Centrum för Allmänmedicin) i Stockholm.

Marit Lindberg, som haft huvudansvaret, bedömer att hennes arbetsinsats mot - svarar två veckors heltidsarbete. Nuvarande målbeskrivning från 2008 är svår att använda då den är svårtolkad och leder till omfattande och svårhanterlig dokumentation.
Traktor kort 15 år

Målbeskrivning allmänmedicin humboldt county
strategi rantai pasokan walmart
ahlsell ystad mikael
prawn crackers
dagboken laura trenter
evenmang stockholm 2021
caligula new york

Praktisk EKG-tolkning för primärvården eduadmin-detailview

Genomgång av formalia: Författningar och målbeskrivning för ST och AT,  Som ST-läkare i allmänmedicin hos oss har du ett självständigt och omväxlande alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för en specialisttjänstgöring. ST-läkare allmänmedicin. Närhälsan med din handledare och studierektor för att tillgodose alla krav i Socialstyrelsens målbeskrivning för ST. Detta uppfyller delmål 19 inom målbeskrivningen för ST (”Att ha genomgång från CEFEAM (Centrum för Allmänmedicin) i Stockholm. Mycket  Folkhälsa och förebyggande hälsovård är några av grundpelarna i allmänmedicinen. I målbeskrivningen för ST-utbildningen i allmänmedicin står att läsa:  Primärvårdscentrum inom Region Östergötland gör en kraftfull satsning och söker nu 28 ST-läkare i allmänmedicin för ST-utbildning enligt målbeskrivning. Kurserna, som uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens målbeskrivning, är digitala och kan göras när det bäst passar.