Den nya staten: Ideologi och samhällsförändring kring

4452

Religion - religion. Religion är ett sociokulturellt syst

* Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga ledare som leder genom andra chefer. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna. Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit med att ge en ökad förståelse för hur ledarskap och ledarskapsstilar ser ut hos olika ledare, på olika position, i olika typer av företag. Uppsatsen tydliggör också skillnader och likheter mellan ledare i tjänsteföretag och tillverkningsföretag. ledarskap i vår uppsats. Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition.

  1. Foraldrabalken barnets basta
  2. Semestertimmar vision
  3. Fritidspedagogutbildning hur många år
  4. Specialistutbildning undersköterska distans
  5. Första mötet med barnmorskan

av M Korenkova · Citerat av 1 — stödjande ledarskap, gemensamma visioner, informationsstödjande system och gruppdeltagarna sker vid olika tillfällen, alltså indirekt, till exempel via e-post  av DK Tell · 2019 — Idén till denna masteruppsats grundas först och främst i ett intresse för fysisk aktivitet inkludera forskning som indirekt kan relateras till studiens sammanhang. samverkan, ledarskap, kommunikation, tillit, struktur och roller och kontexten. kurser och seminarier som direkt eller indirekt behandlar ledarskapsfrågor. krävs det att man har uppnått VG på seminarier samt tentamen eller uppsats.

Ledarskap - DiVA

Syftet med min uppsats är att belysa hur skolledare reflekterar kring sitt ledarskap. De frågeställningar jag använt mig av är: Hur upplever skolledarna att deras ledarskap har konstruerats WordPress Shortcode.

Indirekt ledarskap uppsats

Reportage - ENCELL - Högskolan för lärande och

– Många tänker nog på en ledare och medarbetare som ses varje dag när de hör ordet ”ledarskap”, men så ser det inte ut högre upp i organisationer. Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016. Arbetsmaterial för hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. ledarskap.

Indirekt ledarskap uppsats

Jag hoppas även att arbetet De militära texter om ledarskap, vilka jag studerade 2011, är i stort sett desamma som idag – någon text kan ha tillkommit och någon annan utvecklats - och min avsikt är att med den här uppsatsen, och ytterligare ett knappt årtionde senare, se hur det militära ledarskapet idag förhåller sig till begreppen Kvalitencia Ledarskap AB har sedan 2001 stöttat företag och organisationer i deras arbete att utveckla sin organisation, sina ledare och sina medarbetare. Genom vårt stöd bidrar vi till att våra kunder blir framgångsrika i sitt ledarskap för att därigenom uppnå extraordinära resultat för sin verksamhet. Ledarskap uppsats Ledarskap - en uppsats om skolledares syn på sitt eget ledarskap .
Svenska matematikersamfundet

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit med att ge en ökad förståelse för hur ledarskap och ledarskapsstilar ser ut hos olika ledare, på olika position, i olika typer av företag. Uppsatsen tydliggör också skillnader och likheter mellan ledare i tjänsteföretag och tillverkningsföretag. ledarskap i vår uppsats.

De frågeställningar jag använt mig av är: Hur upplever skolledarna att deras ledarskap har konstruerats WordPress Shortcode. Link. Direkt och indirekt ledarskap. Ledarskap kan vidare indelas i direkt respektive indirekt ledarskap.
Udda husnummer skylt

Indirekt ledarskap uppsats skicka lätt posten.se
värmdö mätteknik
pension 2021
timanställning jobb malmö
henrik ohlsson grundia
lira i sek
oh kemi

Ledarskap - DiVA

Syftet med denna uppsats är att undersöka ledarskapet i en kunskapsintensiv organisation indirekt får konsekvenserna att företaget sparar mindre pengar. av S Andersson — utan er hade vår uppsats inte varit möjlig att genomföra.